Esej

Pot na goro

Zakaj je gora od nekdaj tako burila ljudsko domišljijo? Ali zato, ker človek z vsakim korakom, ki ga naredi na poti proti njenemu vrhu, stopa tudi proti samemu sebi? Ali zato, ker ve, da se je po vzponu na vrh treba tudi spustiti? Se vrniti in živeti spodaj, v dolini?

Glasni govor Zamolčanih zgodovin

Vesna Liponik v svojem besedilu obravnava delo Zamolčane zgodovine in njegova spoznanja uporabi za analizo nekaterih sodobnih biografskih del, da pokaže, na kakšne načine je zgodovinopisje pogosto seksistično ter homofobno.

Vse naše živali

Avtor preučuje načine na katere se nečloveške živali vpisujejo v nekatere izbrane domače naslove ali vsaj njihove dele.

Zapiski z območja za obzidjem

A kakšen projekt je sploh bilo treba ščititi? Projekt oskrbe pretepenih ljudi s pomanjkljivim medicinskim znanjem, zagotavljanjem prehrane, krhkega zavetja, skrbi za SIM kartice, da se lahko slišijo z domačimi. Zagotavljanje životarjenja.