Esej

Vse naše živali

Avtor preučuje načine na katere se nečloveške živali vpisujejo v nekatere izbrane domače naslove ali vsaj njihove dele.

Zapiski z območja za obzidjem

A kakšen projekt je sploh bilo treba ščititi? Projekt oskrbe pretepenih ljudi s pomanjkljivim medicinskim znanjem, zagotavljanjem prehrane, krhkega zavetja, skrbi za SIM kartice, da se lahko slišijo z domačimi. Zagotavljanje životarjenja.