Komentar

Ljubezen se je rodila v gimnaziji v Sarajevu

Dr. Nijaz Ibrulj ob romanu Adriane Kući: Ime mi je Sarajevo.