Larisa Javernik

3število prispevkov
Larisa Javernik (1990) je kritičarka, publicistka in književnica. Piše literarne kritike in prispevke za različne slovenske publikacije, literarne revije ter spletne portale. Je ustanoviteljica in urednica spletne platforme o slikanicah Orbis Pictus. Aktivno deluje tudi na področju kulturno-umetnostne vzgoje na področju gledališke in literarne umetnosti.

Prispevki: Larisa Javernik