Izrekanja suspenza


Peter Rezman – Izrekanja suspenza

Rojen l. 1956 v delavski družini, osnovno šolo opravil v Šoštanju, poklicno (in srednjo ob delu), v Velenju. Leta 1975 se je zaposlil kot elektrikar v Rudniku lignita Velenje. Tam je delal do 90-tega, ko se je po petletnem ekološkem aktivizmu zaposlil v IS SO Velenje in nato Občini Šoštanj. Od leta 1997 je invalidsko upokojen. Poezijo je pričel objavljati v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, l. 1983 je bil uvrščen v antologijo Slovenske rudarske pesmi, l. 1985 izdal prvenec Pesmi iz premoga in zbirko kratke proze Kiril Lajš ni lastnik krčme Peter Rezman. Za časa ekološkega aktivizma in poklicnega delovanja v »politiki« je literarno ustvarjalnost opustil in se vrnil k njej po upokojitvi. Piše in objavlja poezijo, uprizoritvena besedila, predvsem pa prozo. Založba Litera Maribor je l. 2008 izdala njegovo zbirko kratkih zgodb Skok iz kože, za katero je prejel Dnevnikovo Fabulo 2009. Od leta 2007 živi in ustvarja v Velunjskem grabnu, pošta Šoštanj, občina Velenje.
Deli