Nijaz Ibrulj

1število prispevkov
dr. Nijaz Ibrulj je redni profesor na oddelku za filozofijo in sociologijo Univerze v Sarajevu (Bosna in Hercegovina). Med drugim predava logiko, analitično filozofijo, metodologijo družbenih ved, teorijo vednosti ter kognitivne znanosti.

Prispevki: Nijaz Ibrulj