Zala Marolt

1število prispevkov
Zala Marolt (2001) je trenutno študentka pravne fakultete, vendar se letos prepisuje na filozofsko fakulteto, kjer se bo posvetila študiju slovenistike in primerjalne književnosti. Svoje pesmi prebira na Mladih rimah, objavlja v reviji Nebulae in občasno sodeluje na literarnih natečajih. Cvetje dezerta je njen prvenec in s tem tudi njena prva pesniška zbirka.

Prispevki: Zala Marolt