Ana Kalin

1število prispevkov
Ana Kalin se ukvarja z družbo in z razmerji znotraj nje. Z neenakostjo med spoli, rasizmom, družbeno močjo, migracijami in odnosom do narave. Kako se te kategorije prepletajo med seboj in kako vplivajo na posameznice in posameznike, na njihovo notranje doživljanje in njihov odnos do sveta. Pisanje vidi kot sladek pobeg, a tudi kot odpiranje prostora za vse, o čemer neradi govorimo ali se delamo, da ne obstaja. Je avtorica otroške slikanice Nala, piše poezijo in prozo, njena razmišljanja občasno objavijo v Dnevniku. V letu 2021 je bila finalistka literarnega natečaja JSKD V zavetju besede za odrasle avtorje, ki pišejo v slovenskem jeziku.

Prispevki: Ana Kalin

Hiška