Gerald Murnane

1število prispevkov
Gerald Murnane (1939) je eden izmed najvidnejših sodobnih avstralskih avtorjev. Objavil je trinajst kritiško izjemno cenjenih del, za svoje delo pa je prejel tudi številne nagrade. Z gibanjem med avtobiografskim in fikcijskim ter esejistiko in prozo se Murnane približuje sodobnim literarnim tokovom, zaradi česar njegovo delo v sodobnosti še pridobiva na zanimivosti in aktualnosti. Mojstrsko spisani kratki roman Pustinje je njegovo najbolj prepoznavno delo, v katerem je avtor izpilil svoj značilni slog.

Prispevki: Gerald Murnane