Florjan Lipuš

1število prispevkov
Florjan Lipuš, rojen 4. maja 1937 pri Benetku v Lobniku, Železna Kapla, gimnazija na Plešivcu pri Gospe Sveti, poučeval na ljudskih šolah v Remšeniku, Lepeni in Šentlipšu pri Ženeku. Živi na Selah pri Žitari vasi. 1960 – 1981 bil izdajatelj in urednik literarne revije Mladje. Prva literarna objava: Črtice mimogrede (1964). Sledijo Zmote dijaka Tjaža, Odstranitev moje vasi, Jalov pelin, Prošnji dan, Srčne pege, Stesnitev, Boštjanov let, Mirne duše, Gramoz in druge. Prevodi (nekaterih) v nemščino, angleščino, francoščino, italijanščino, srbščino. Objave v raznih avstrijskih in drugih antologijah, tudi v revijalnem tisku nekoč in danes. Prejel tudi nagrade.

Prispevki: Florjan Lipuš

Počitniška