Poezija Dunje Guček, Tepežkanje


Tepežkanje


Na prst letošnjega mrliča

obešam risalni list,

navaden pisarniški je premajhen

za vse prečrtane začetke.

S pentljo zavežem

volčje noči, divjo jago,

drobovje pod lupo.

Mizo svečano pregrnem

za sedmino s kruhom in z vinom,

na sredo postavim božično žito,

v studenčnici sveče zrcalim.

Na pogrebu pogledam v vodo,

v njej bi znal biti kdo,

ki zna peti kolednice 

in pripraviti tepežkanje.

Ampak ne, mater,

kakšno tepežkanje,

za tepežkanje je treba otroka. 


Pečina


Val za valom, 

pljusk za pljuskom

ob pečino.

Liže, grize,

dolbe drob,

tre skelet.

S soljo pečati 

vsako brazdo,

ker si moja,

vse ve, moje,

ste princese,

bele v belem.

Bel delirij

je nakrušil

v zgodnje jutro

rekviem.

Netopirjev ni. 

Sondirali so

novo skalo

in na razsutem

belem grušču

sklícali pogreb.

Dunja Guček (1967) se s pisanjem aktivno ukvarja zadnji dve leti. Njen sonet Krokar je bil v letu 2020 na Pesniškem turnirju, ki ga organizira Založba Pivec, uvrščen v finalni izbor. Objavlja v publikacijah JSKD in na portalu Pesem.si. O pisanju svoje poezije pravi, da pišeta druga drugo ter šaljivo dodaja, da je poezija pri tem uspešnejša od nje same.
Deli