Lovor

 

Lovor

Laurus


 

 

Držimo se za roke

in plešemo v krogu,

drug za drugim.

Vsakomur se svoj par

nasmiha,

vsakogar svoj par

na rahlo vleče

za sabo v ritmu dvignjenih

glasov, ki spominjajo

na zvoke trpečih živali.

Ta tiho cvili,

oni besno laja,

nekdo drug

mučno zavija.

Sence naših koščenih

spremljevalk migajo z repi,

strižejo z uhlji

in živahno tekajo po tleh,

kot bi se njihovi obrisi

pravkar sneli z verig in ugledali

večno zvezdo.

V tem brezmejnem krogu

krvniki pletejo lovorove krone

in jih polagajo na črepinje

svojih nekdanjih žrtev.

Tanja Badalič se raziskovalno ukvarja z literarno recepcijo avtoric, kritičnimi animalističnimi študijami in ekokritiko – smerjo v literarni vedi, ki kritično preučuje odnos človeka do okolja ter nečloveških živali v literaturi. Piše krajša literarna besedila in pesmi z ekološko ter etično tematiko, v katerih narava zavzema osrednje mesto. Svoja dela tudi ilustrira. Doslej sta izšli dve njeni slikanici - Jazburček in njegovo zeleno poslanstvo ter Lisjaček Pituralko v rajskem sadovnjaku, in ilustrirarna pesniška zbirka Rosa Canina.
Deli